70 éve halt meg Gandhi, a békés ellenállás jelképe, aki 13 évesen nősült meg

A Mahátma nevet a híveitől kapta, melynek az a jelentése, hogy nagy lélek.

1869-ben született, Mohandász Karamcsand Gandhi néven. Indiában különböző kasztokra vannak felosztva az emberek, származásuk szerint. A Gandhi nevű kaszt az egyik legkapzsibb kereskedő kasztnak számított. Szüleivel együtt a dzsaina vallás követője volt, amely az ősi hindu világnézetet és a későbbi buddhista vallásbölcseleti elemeit egyesíti. Ez a vallás erősen meghatározta későbbi tanításait, ennek alapján lett az erőszakmentesség a tanainak az alapja.
Korai házasság és jogi tanulmányok
Az indiai hagyományoknak megfelelően korán, 13 éves korában megnősült. 4 fiúgyermeke született, mely után a feleségével közösen megegyeztek a házaséletük felfüggesztéséről. 1887-ben Gandhi leérettségizett, ezután a családja Angliába küldte tanulni. Mivel ekkor már házas volt, így utazása előtt nemi és táplálkozási önmegtartóztatásra tett fogadalmat. A továbbtanulásban az orvosi és a jogi pálya között vacillált, végül azért az utóbbi irányba haladt tovább, mivel a vallása miatt az orvosi pálya erkölcstelennek számított a boncolások miatt. 1891-ben sikeresen letette ügyvédi vizsgáját, hazautazhatott Indiába.

Forrás: Wikipédia

A Dél- Afrikai kiküldetés, és a hátrányos megkülönböztetés
1893-ban egy kereskedelmi cég kiküldte Dél-Afrikába, hogy képviselje őket. Itt töltött ideje alatt hamar megtapasztalta, hogy milyen nagy diszkriminációnak vannak kitéve az indiai emberek. Utazása során leszállították a vonatról, mivel nem volt hajlandó az első osztályról, ahova a jegye szólt, átszállni a harmadosztályú kocsikba. Ezután lett a hindu kisebbség szószólója. Ebben az időszakban alakította ki filozófiájának alapjait. Ennek lényege az volt, hogy az igazság ereje győz, passzív ellenállással kell elérnünk céljainkat. Dél- Afrikában hamar sikeres ügyvéd és politikus lett, akit főleg a szerződtetett munkások jogainak védelmezőjeként tartottak számon.
Tolsztoj-farm
Miután megeskette az indai vendégmunkásokat arra, hogy nem engedelmeskednek az őket megalázóan érintő törvényeknek, létrehozott egy önellátó farmot Johannesburg közelében. Ide jöhettek azok a nincstelen és meghurcolt emberek, akiknek ideiglenesen otthonra volt szükségük. Mindenki fizikai munkát végzett itt és vegetáriánus étrendet fogyasztott. Itt kísérletezett Tolsztoj kései elképzeléseinek megvalósításával, ezért is lett a közösségnek Tolsztoj-farm a neve.

Forrás: Wikipédia

Hazatérés

1915-ben hazatért családjával Indiába, és nemsokkal később letett jogi pályájáról is. Úgy vélte, hogy a törvények is az erőszakot alkalmazva próbálnak igazságot tenni. A függetlenségi mozgalom élére állt, megalapította a Szabarmati ásrámot, ahol a függetlenségjogi aktivisták kiképzése zajlott. India ekkor még brit koronagyarmat, Gandhi arra buzdítja a népet, hogy ne fizessék az igazságtalanul kivetett adókat. Több sztrájkot is szervez, ekkor folytatott először éhségsztrájkot is. Pártolja a pamutipar újbóli felvirágoztatását, ennek hatására országszerte elterjed a rokka használata.

Politikai vezetővé válása és halála
1920-ban meghal az indiai politika vezetője, ezután Gandhi lett az Indiai Nemzeti Konszenzus vezetője. Gandhi javaslatára a Konszenzus megtagadja a kormánnyal való együttműködést. 1922-ben 6 év börtönbüntetésre ítélik, mivel az egész országot polgári engedetlenségre buzdította. Innen 1924-ben szabadul, mivel vakbélgyulladás miatt műtétre szorult. Kiengedése után 21 napos éhségsztrájkot tartott, melynek hatására a vallási vezetők (hindu és muzulmán) egységkonferenciát hívtak össze. Megállapodtak a vallásszabadság biztosításában és megtagadták az erőszakot.
1948. január 30-án, miközben arra akarta rávenni a hindukat, hogy tegyenek engedményeket a muzulmánokkal szemben, egy nacionalista – aki a hinduk árulójának tartotta őt- lelőtte.

Forrás: Wikipédia