Ősmagyar állat vajon a puli?

Erről megy a vita. A Nyest blogon a puli név eredetét vizsgálták. Az volt az olvasó kérdése, hogy:

Mekkora a valószínűsége annak, hogy puli szavunk a pudliból hangzókiesés következtében jött létre? Az écát az a nyelvjárási szinten megfigyelhető jelenség adta, amikor tetten érhető ez a hangzókiesés. A hokedli, nokedli szavainkban is elhagyják Tolnában a d-t, s azt mondják hokeli, ill. nokeli. De ez a jelenség megfigyelhető már a padló-palló alakváltozatokban is. Igaz ilyenkor többnyire az l hangnak meg kellene nyúlnia, de helyenként ez a nyúlás rövidülés következtében rövid mássalhangzós ejtést produkál.

A blogon a szakértő azt írta, hogy kevés adat van a puli nevéről. “Tény, hogy maga a szó könnyen származhat a pudli szóból (A magyar nyelv történeti-etimológia szótára, a TESz. is ezt tekinti a legvalószínűbbnek)”, írják. “A német Pudel szónak német nyelvterületen is (sőt, a hozzánk legközelebb eső bajor-osztrák nyelvváltozatokban is van) [pul] ejtése, tehát az egyszerűsödésnek nem is kellett a magyar nyelven belül megtörténnie, ami magyarázná a pótlónyúlás (*púli vagy *pulli) hiányát.”, teszik hozzá.

vadnyugati-puli

A blog szerint is azért kényes ez az ügy, mert sokan érzelmi szempontnak tekintik, hogy a puli ősi magyar kutya-e. A szerző ezt gondolja: “A magam részéről, bár nagyon kedvelem a pulikat, ezeket a nagyon intelligens és nagyon jó természetű kutyákat, közömbösnek gondolom, hogy mikor és hogyan jöttek létre, és hogyan váltak a magyarság emblematikus kutyafajtájává, az egyik legjobb magyar pásztor- és őrkutyává.”

De a konklúzió a legérdekesebb:

“Más jelek is utalnak arra, hogy a puli a 18. században terjedt el Magyarországon, feltehetően nyugati irányból. Könnyen lehet, hogy valóban a pudli, vagyis az uszkár rokona, bár az uszkár eredetileg nem pásztorkutya, hanem vízivadász volt (ezért kapta a nyelvújítóktól az úszikvagy úszkál szóból képzett uszkár nevet). Többek között erre utal sajátos szőrzetük: mind az uszkár, mind a puli szőrzete megáll a növekedésben egy bizonyos hossz elérése után. (A puli nem nagyon alkalmas a lakásban tartásra, de az uszkároknak éppen ez a tulajdonsága teszi őket kedvelt városi kutyákká is: nem hullatják a szőrüket.) És mindkét kutyafajta a legintelligensebb kutyák közé tartozik.

Hogy még egy csavar legyen a történetben, végül is nem kizárt, hogy a puli mégsem késői nyugati import, hanem valóban Ázsiából érkezett a honfoglaló magyarokkal, mert maga az uszkár is ázsiai eredetű kutyafajta, tehát lehet, hogy ezek a közös ősök kapcsolják össze a pulival. De a pulinévnek nincs jobb magyarázata, mint hogy valahogy az uszkár német nevéből, a Pudelből származik.”